วิธีการใช้งาน

วิธีการเติมเงินด้วย SCB Easy

วิธีการเติมเงินด้วย SCB Easy

  1. กดที่เครื่องหมาย +
  2. เลือกเติมเงินด้วย SCB Easy
  3. เลือกจำนวนเงิน หรือ ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม และกด “เติมเงิน” (เติมเงินได้ตั้งแต่ 1-30,000 บาท)
  4. ระบบนำเข้าสู่แอปพลิเคชัน SCB Easy โดยอัตโนมัติ
  5. กด “ตรวจสอบข้อมูล”
  6. จากนั้นกด “ยืนยัน”
  7. ระบบดำเนินการเติมเงินสำเร็จ
step1
1. กดที่เครื่องหมาย +
step2
2. เลือกเติมเงินด้วย SCB Easy
step3
3. เลือกจำนวนเงิน หรือ ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม และกด “เติมเงิน” (เติมเงินได้ตั้งแต่ 100-30,000 บาท)
step4
4. ระบบนำเข้าสู่แอปพลิเคชัน SCB Easy โดยอัตโนมัติ
step5
5. กด “ตรวจสอบข้อมูล”
step6
6. จากนั้นกด “ยืนยัน”
step7
7. ระบบดำเนินการเติมเงินสำเร็จ
App Store หรือ Google Play
google app-store QR