วิธีการใช้งาน

วิธีการเพิ่มบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

วิธีการเพิ่มบัตรเครดิต

  1. กดที่ข้อมูลส่วนตัว มุมบนด้านขวา
  2. เลือกเมนู “บัญชีและบัตร”
  3. กด + ที่เมนู “บัตร”
  4. ระบุข้อมูลบัตรให้ถูกต้อง และกด “เพิ่มบัตร”
  5. ระบบบันทึกบัตรสำเร็จ
step1
1. กดที่ข้อมูลส่วนตัว มุมบนด้านขวา
step2
2. เลือกเมนู “บัญชีและบัตร”
step3
3. กด + ที่เมนู “บัตร”
step4
4. ระบุข้อมูลบัตรให้ถูกต้อง และกด “เพิ่มบัตร”
step5
5. ระบบบันทึกบัตรสำเร็จ
App Store หรือ Google Play
google app-store QR