วิธีการใช้งาน

วิธีการชำระเงินด้วย QR code

วิธีการชำระเงินด้วย QR code

  1. กดที่ “สแกน”
  2. วาง QR code ให้อยู่ในกรอบสแกน
  3. ตรวจสอบยอดเงิน และเลือกกด “ยืนยัน”
  4. ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการชำระ
  5. ระบบจะบันทึกใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อชำระสำเร็จ
step1
1. กดที่ “สแกน”
step2
2. วาง QR code ให้อยู่ในกรอบสแกน
step3
3. ตรวจสอบยอดเงิน และเลือกกด “ยืนยัน”
step4
4. ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการชำระ
step5
5. ระบบจะบันทึกใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อชำระสำเร็จ
App Store หรือ Google Play
google app-store QR