วิธีการใช้งาน

วิธีการลงทะเบียนใหม่ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีแล้ว

วิธีการลงทะเบียนใหม่ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีแล้ว

  1. ไปที่ “Sign in with TOYOTA Wallet ID”
  2. เลือก เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลที่เคยลงทะเบียนไว้
  3. ระบุ เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล (หากมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ หรือ อีเมล กรุณาติดต่อ TOYOTA Wallet call center 0-2660-5500)
  4. ระบุรหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับจากเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล
  5. ระบุรหัส PIN (หากลืมรหัส PIN กรุณาติดต่อ TOYOTA Wallet call center 0-2660-5500)
  6. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
  7. ระบุรหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับจากเบอร์โทรศัพท์
  8. สร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ
  9. ยืนยันการเช้าใช้งาน TOYOTA Wallet
step1
1. ไปที่ “Sign in with TOYOTA Wallet ID”
step2
2. เลือก เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลที่เคยลงทะเบียนไว้
step3
3. ระบุ เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล
step4
4. ระบุรหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับจากเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล
step5
5. ระบุรหัส PIN
step6
6. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
step7
7. ระบุรหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับจากเบอร์โทรศัพท์
step8
8. สร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ
step9
9. ยืนยันการเช้าใช้งาน TOYOTA Wallet
App Store หรือ Google Play
google app-store QR