วิธีการใช้งาน

การชำระค่างวด และบริการอื่นๆของ TOYOTA LEASING

การชำระค่างวด และบริการอื่นๆของ TOYOTA LEASING

  1. เปิดแอป TLT Simply และไปที่ “กดเพื่อชำระเงิน”
  2. ตรวจสอบยอดชำระ และกด “ชำระเงิน”
  3. เลือกชำระผ่าน “TOYOTA Wallet”
  4. ระบบจะนำเข้าสู่ TOYOTA Wallet โดยอัตโนมัติ
  5. ตรวจสอบยอดชำระ และกด “ยืนยัน”
  6. ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการชำระเงิน
  7. ทำรายการสำเร็จ
step1
1. เปิดแอป TLT Simply และไปที่ “กดเพื่อชำระเงิน”
step6
2. ตรวจสอบยอดชำระ และกด “ชำระเงิน”
step3
3. เลือกชำระผ่าน “TOYOTA Wallet”
step4
4. ระบบจะนำเข้าสู่ TOYOTA Wallet โดยอัตโนมัติ
step5
5. ตรวจสอบยอดชำระ และกด “ยืนยัน”
step6
6. ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการชำระเงิน
step7
7. ทำรายการสำเร็จ
App Store หรือ Google Play
google app-store QR