วิธีการใช้งาน

วิธีการสมัครใช้งาน

วิธีการสมัครใช้งาน

 1. ไปที่ “Register”
 2. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
 3. ระบุรหัส OTP 6 หลักที่ได้รับจากเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
 4. สร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ
 5. ยืนยันการเข้าใช้งาน TOYOTA Wallet
 6. เลือก “Verify with SCB Easy App”
 7. เลือก “Accept”
 8. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และเลือก “Accept”
 9. ระบุหมายเลขบัตรประชาชน
 10. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกเพื่อเติมเงิน
 11. กำหนดรหัส PIN 6 หลัก
 12. คลิก “I accept consent” และ “Next”
 13. ลงทะเบียนสำเร็จ!
step1
1. ไปที่ “Register”
step2
2. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
step3
3. ระบุรหัส OTP 6 หลักที่ได้รับจากเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
step4
4. สร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ
step5
5. ยืนยันการเข้าใช้งาน TOYOTA Wallet
step6
6. เลือก “Verify with SCB Easy App”
step7
7. เลือก “Accept”
step8
8. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และเลือก “Accept”
step9
9. ระบุหมายเลขบัตรประชาชน
step10
10. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกเพื่อเติมเงิน
step11
11. กำหนดรหัส PIN 6 หลัก
step12
12. คลิก “I accept consent” และ “Next”
step13
13. ลงทะเบียนสำเร็จ!
App Store หรือ Google Play
google app-store QR